Her finner du mine turlinker


Jeg valgte å tracke de fleste turene fra April 2020. Disse linkene vil du finne på denne siden. 


Turer som går over lengre perioder som overnattingsturer m.m blir ikke tracket,


Uansett om turer trackes eller ikke så vil du finne full oversikt her:

https://tronkittelsen.com/friluftsliv.html


Oppdager du problemer med linkene så setter jeg stor pris på om du kontakter meg angående det på 


post@tronkittelsen.com

Søndre Oppdalen - Brovoll t/rØlja Rundt. Nordmarka nord.Bislingflaka rundt. Nordmarka Nord.Mylla rundt. Nordmarka Nord ++Brovoll - Korsvann. Romeriksåsen.Bjønneskortanatten. Madonna med barnet. EggedalLygna. Lushaugen. Gran kommuneOmrådet Våja - Skjerva. Gran AlmenningBrovoll. Sunbyvillaen - Snellingen m.m. Romeriksåsen.Surka - Avalsjøen - Brovoll. Romeriksåsen.Sinderseter - Trantjern gård - Kolleren - Ølja. Nordmarka Nord.Ringkollen. Ringkollsetra - Røsstjern - Lille røsstjern - Mosetjern. Ringerike.Olimb - Volla - Brattholt - Mylla. Nordmarka nord.Stråtjern - Gåfossen øvre. Maura. Nannestad kommuneMylla - Bislingen- Syljusætra - Gjerdingen. Nordmarka NordAskilsrud. Lunner kommune.Harestua, Paradiskollen, Dampiperen, Langpiperen. Romeriksåsen.Området Brovoll. RomeriksåsenStore Sinneren - Morsjøen - Djupvatnet - Uglane - Lille Ugla - Øyangen m.m NordmarkaSvartbekken - Store klatretjenn - Aurtjern. Nordmarka Nord.Bukollplassen - Trollfossen - Bukollen. VassfaretTverrsjøen - Spålen - Finnerudsetra -Katnosa. NordmarkaBrovoll - Morstadsetra - Avalsjøen. RomeriksåsenGjerdingen rundt. Nordmarka NordBrovoll - Snellingshøgda. Romeriksåsen.Sagvollen. Vassbråa rundt. Gran kommuneSvartbekken - Fjellsjøen rundt. Nordmarka NordStryken rundt store skillingen. Nordmarka nord. Lunner kommuneKorsvann - Bjørgeseter. Runde. Romeriksåsen.Mylla - Ålsjøen - Gjerdingen - Bislingflaka. Nordmarka NordMylla til Ålsjøen. Nordmarka NordNyseter - Langvatnet - Munkerudtjerna. Romeriksåsen.Tverrsjøen - Holoaseter. Nordmarka Nord.Sagtomta utfartsparkering til Røverkula.  Lillomarka.Rotua til Storøyungen. RomeriksåsenFjelltur. Styggmann, Skrimfjellet. HeistadmoenKvernsjøberget. NannestadHarestua - Rudsætra. Lunner kommuneBrovoll til Skjerva. RomeriksåsenEggemomila. Ringerike kommuneVikerfjell - Høgfjell. Ringerike kommuneBergverksmuseum til Store Klattertjern. Grua Kommune Nordmarka Nord.Tverrsjøstallen - Pershusfjellet. Jevnaker kommune. Nordmarka NordOmrådet Skjerva. Lunner og Gran kommune.Avalsjøen rundt. Romeriksåsen.Gjerdingen. Nordmarka Nord.Lygnasæter til Rognhaugen. Gran KommuneNyseter - Korsvann - lille og store Snellingen. Romeriksåsen. Ringkollen. Lille Røsstjern - Røsstjern - Mosetjern - Ringkollstua. Ringerike kommuneØlja rundt ++ Nordmarka NordMyllavannet rundt. Nordmarka Nord.Skjerva - Høvrevannet - Gullensætra. Lunner og Gran kommuneKremmerodden - Utsikten. Biri, Gjøvik kommune.Rundtur Brovoll. RomeriksåsenJevnaker til Mylla. Nordmarka Nord.Grindvoll. Lunner kommuneTverrsjøstallen. Jevnaker kommuneSollihøgda. Hole og Bærum kommune. Vestmarka.Sølvsberget. Gran kommune.Brovoll. Romeriksåsen.Bjørgeseter - Sølvtjern. Lunner kommuneHadeland Folkemuseum - Natur og kultursti. Gran kommuneElvelangs. Hønefoss, Ringerike kommuneBørdalsmoen Hønefoss. Ringerike kommuneNordre Ålsbygd, Gran kommune til Sagvollen.Området Skjerva. Gran Almenning.Oppenveien- Håvelsrud - Kalvsjø. Lunner kommuneMylla - Bislingen - Gjerdingen - Mylla. Nordmarka NordMylla - Svea - Nedre Karlstjern - Viggern - Beltern. NordmarkaBrovoll - Lille og store Snellingen - Råbjørn. RomeriksåsenEinastranda - Korsæter - Høgkorsplassen - Åstjern. Vestre Toten kommuneVikersund alpinanlegg - Hvalsdammen - Hvalsvarden. Modum kommuneGrua - Nyseter - Munkerudtjerna. Lunner kommuneEggemoen - Vestre Buttentjern. Ringerike kommuneTur til Rudsætra. Harestua. Lunner kommuneUlsnestangen - Røykenvik. Gran kommuneBergermarka. Øvre Buttentjern. Jevnaker kommuneVåja Lunner og Gran kommuneBjønndalen - Røverkollen. Nittedal / Oslo kommuneBiliåsen - Lemostangen. Hole kommune.Eggemoen. Ringerike kommuneRøykenvik - Randsfjorden. Gran kommuneHensmoen. Storetjern rundt. Hønefoss. Ringerike kommuneBallangrud - Vassjø - Grindvoll. Lunner kommune.Kilemoen, Hønefoss. Ringerike KommuneHakadal Golfklubb - Høybråtasvingen. Nittedal kommune.Aurmoen i UllensakerLygna. Gran kommuneToso- Svenådalen- Tverrsjøen. Nordmarka. Jevnaker kommuneSkjerva - Brovoll. RomeriksåsenKjørven, Lunner kirke, Kjevlingen, Balangrud. Lunner KommuneMylla - Kalvsjø. Nordmarka Nord. Lunner kommune.Heimly - Askildsrud - Høgtun. Lunner kommuneRud, Håvelsrud, Stortjern, Svenbalrud,Svea og Bjøraltjordet. Lunner kommuneKalvsjø - Grindvoll- Lunner kommuneRud, Jenserud, Svenbalrud og Kalvsjøhagen. Lunner Kommune.Mylla - Bislingen - Viggern. Nordmarka. Lunner KommuneSøndre Oppdalen. Lunner KommuneHarestua st - Bjørgeseter - Solobservatoriet. Lunner KommuneGrua - Nyseter. Romeriksåsen Nord Lunner kommuneMylla. Nordmarka. Lunner KommuneStoretjern - Fellberg. Rettning Klinkenberg. Jevnaker Kommune.Kanada, Jevnaker KommuneKjørven - Askildsrud - Kjevlingen - Kalvsjø. Lunner KommuneRundtur Roa - Elgsjøen. Lunner kommuneLunner til Raknerudtjernet rundt i Gran. Lunner og Gran KommuneRundtur Grindvoll. Lunner kommune.Bergerfoss - Kistefos. Jevnaker kommune.Askildsrud - Fjell - Stallen - Oppen. Lunner kommuneÅsa, Kjærratmuseet til Valbekkfossen. Ringerike KommuneLunner sentrum - Lunner Kirke - Kalvsjø. Lunner kommune.Bergermoen, Jevnaker Kommune - Eggemoen, Ringerike KommuneTruge / Fottur Området Svea Lunner KommuneHelgelandsmoen. Ringerike KommuneHvalsmoen. Hønefoss. Ringerike KommuneFottur Mylla - Svea. Lunner KommuneLeirsjøvegen til Avalsjøen.en. Lunner KommuneSamsjøen rundt Vinter 2020 Ringerike Kommune.Tur på Mosmoen. Jevnaker KommuneSvartbekken - Aurtjern - Store klattertjern - Lille klattertjern. Lunner KommuneSkjerva opp til området Randsberget. Gran KommuneMylla, Viggern. Nordmarka Nord Lunner KommuneRingkollen - Borgensætra. Ringerike KommuneSvea Sportshytter - Nedre Karlstjern - Svenballrudtoppen. Lunner Kommune.Romeriksåsen. Brovollområdet. Lunner Kommune.Tyristrand. Tur opp til Grytingen. Ringerike kommune.Langelandsfjellet/Rambymarka. Jessheim, Ullensaker Kommune.Skumsjøen. Gjøvik KommuneSøndre Oppdalen til Storhaugen. Lunner KommuneTverrsjøen - Mosjøen. Nordmarka JevnakerDamtjern - Storflåtan - Damtjern. Ringerike.Mylla/ Knippaseter/ Svea området. Nordmarka Nord, Lunner KommuneOmrådet Nyseter - Langvatnet Lunner KommuneSjonken - Rudskampen. NannestadBruvoll Romeriksåsen. MyrturRingkollstua - Langtjern - Ringkollstua. RingerikeBruvoll. RomeriksåsenRundtur Gran kommuneKulturstien Grindvoll. Lunner KommuneRunde Mylla - Bånntjern -BislingflaketGrua - Nysetertjernet. Lunner KommuneElgsjøen- Storhaugen. Lunner KommeneOlimb - Myllaområdet. Jevnaker Kommune. Nordmarka NordRotnes, Nittedal Kommune - Movatn, Oslo KommuneSvartåsen. Romeriksåsen. Gran Kommune.Mylla - Ålsjøsætra. Nordmarka Nord Lunner KommuneStryken - Store Daltjuven - manntjern- Vesle Daltjuven. Lunner kommuneLygnaseter - Hengedyrhaugen. Gran Kommune.Sinderseter - Kollern - Trantjern. Jevnaker Kommune.Svea - Skjerpemyr- Svea. Lunner Kommune Nordmarka NordHarestua - langpiperen - dampiperen.Varingskollen. Nittedal kommuneBruvoll - Skotjernfjellet. Romeriksåsen. Lunner kommuneOmrådet Bleiken. Gran KommuneOppdalen - Sætertjernet - Brovollområdet. Romeriksåsen.Skjerva - Skjerveknatten- Våja. Gran kommuneMylla - Nordmarka - Bislingen. Lunner KommuneKorsvann - langvannet - Sætertjernet- Brovoll - Korsvann.Helgehaugen området mellom Mylla og Tverrsjøen. Jevnaker.Aklangen. Ask RingerikeBrovoll. snellingrøysene. RomeriksåseSandnesseter til Marifjell. NannestadSvartbekken. store Klatretjenn og Aurtjern. Lunner KommuneBjønneskortanatta. Madonna med barnet. Eggedal, Sigdal kommuneBruvoll- Andtjernet - Sætertjernet. Romeriksåsen.Harestuavannet - Store skillingen. Lunner kommuneVassfaret. Fottur til SteinhyttevatnetSvartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingen. Lunner Kommune.Grua - Omdalsvatne. Lunner kommuneVåja - Grøa Lunner / Gran kommuneTverrsjøen Nordmarka Nor - Janhula OslomarkaAvalsjøen - Leirsjøen - Helleren. Romeriksåsen.Torsæterkampen. Østre TotenGammehaugen. Granavollen. Gran kommuneSpåtind Etnedal kommuneSkjerva rundt. Gran Kommune / Lunner kommuneLillomarka. Brennberget - Sørskogen. Nittedal Kommune. NorwayAndersnatten. SigdalFjorda Gran KommuneBjertnessjøen - Råsjøen Nannestad. UllensakerMylla - Tversjøen/Tverrsjøstallen - Mylla Nordmarka Nord.Dragsjøen Årnes. Nes KommuneSolobservatorie Harestua Lunner kommuneRundkollen Nittedal KommuneBjørndalskollen Åmot, Modum KommuneOnsberget Jevnaker Kommune VikenLygnasæter Gran KommuneSkreikampen - FeiringHornskleiva - Høkleberget. Søndre landTverrsjøstallen - Gjerdingen Nordmarka NordBagnsbergtoppen. Brumunddal Ringsaker KommuneMylla - Store KlattertjernRavinedal ved Gardermoen OSLTårntur på Hasleråsen. EidsvollLauvhøgda RaufossTiurtoppen - Djevelens punsjbolle Ringerike kommuneGyrihaugen Åsa Ringerike kommuneBrovoll - Skjerva - Brovoll Lunner kommuneBuhammeren Gran KommuneLygna - Lushaugen Gran KommuneMyllavannet rundt 2 Nordmarka NORDMoselva Jevnaker kommuneKulturstien Grindvoll Lunner KommuneBrandbukampen Gran KommuneTverrsjøen rundt jevnaker kommuneVikerfjell Høgfjell Ringerike kommuneTverrsjøen - Svarttjernhøgda Jevnaker kommuneHvalebykampen Gran kommuneMylla - Svearunden Lunner Kommune VikenSvartbekken til Fjellsjøen Lunner kommunePershusfjellet og rundt Pershusvannet. Jevnaker KommuneSølvsberget Gran KommuneBjørgeseter Lunner KommuneVassbråa rundt Gran KommuneGrua - Store klattertjenn Lunner kommuneNordmarka NOR Mylla - Fløyta - Svea - Beltern - Viggern - LensmannsvikaFottur Kjørkevegen - AskildsrudHarestua - Paradiskollen - Stryken - HarestuaBrovoll - Avalsjøen. RomeriksåsenKalvsjø - Svenballrudtoppen - Stormyra - Nedre Karlstjern - Øvre KarlstjernSolbakken - Sløvika Jevnaker Kommune VikenMylla - Beltern - Bjønnputten - Nedre KarlstjernFottur Maura i Nannestad Kommune AkershusAskilsrud - Kalvsjø ‐ Hovelsrud ‐ Myllaveien Lunner Kommune VikenMylla - Bislingen - Gjerdingen - Mylla NordmarkaRunde rundt Myllavannet Lunner kommuneSkjerva -- Våja Gran Kommune.Samsjøen Hallingby Ringerike kommuneEggemoen Ringerike KommuneMylla lunner KommuneBrovoll Romeriksåsen - Nyseter - Grua Lunner Kommune