Turprosjekt Psykisk helse Vår / Sommer 2021

Ved siden av mine turprosjekt så arbeider jeg også innen Psykisk helse, og da hovedsakelig innen rus og Psykiatri.


Mange har sine utfordringer og begrensninger. Og de kommer sjeldent ut på noe. Dette har jeg lyst til å gjøre noe med.

Hva jeg tenker på?  Jo nå skal du høre.

 

Jeg ønsker å gi denne brukergruppen innen psykisk helse en mulighet til og oppleve naturen. Da hovedsaklig dagsturer og enkle overnattingsturer. Lengden på turene må sees på etter hvert. 


Dette er noe jeg lenge har tenkt på. Og vil da forsøke å prøve ut dette. Jeg vil forsøke å samle et lite team som også kan bli med meg på disse turene. Antall deltagere er litt tidlig å vite enda.


Jeg har da planer om i første omgang å sette i gang med et prøveprosjekt. Og om det fungere så vil det bli flere slike turer.


Jeg ser jo at mange personer innen Psykisk helse ikke kommer seg ut noe sted. Og det er innstramninger i deres tjenester. Jeg vil gi disse brukerne en positiv opplevelse, og en hyggelig og sosial stund.

 

Men om jeg skal få til dette så vil jeg være helt avhengig av en økonomisk støtte fra nettopp deg.


Håper du vil bli med å støtte dette, enten du er privatperson eller firma. Alle bidrag vil gjøre dette mulig. Du kan gi din støtte økonomisk eller i form av turutstyr.


Ved økonomisk støtte merk på VIPPS med Psykisk helse. Alle pengegaver i forbindelse med dette vil gå rett til prosjektet. Her skal vi ikke lønnes, eller på annen måte tjene noe. Mer informasjon om fremdriften m.m kommer etter hvert.Vi må forholde oss til gjeldene tiltak fra helsemyndighetene i forbindelse med pandemien vi er i. 

Så nøyaktig når dette startes opp er litt vanskelig å si pr i dag.


Sponsoravtale, ta kontakt  for mer informasjon


post@tronkittelsen.com


Telefon: 45263360